خاکستر عسل

خاکستر عسل

خاکستر عسل

همانطور که می دانید هر ماده غذایی با هر منبعی که باشد دارای مقادیر متغیری از مواد معدنی در درون خود می باشد . حال اگر این ماده غذایی منبع گیاهی داشته باشد ، گیاه مواد معدنی را از خاک دریافت کرده و در ساقه و برگ خود ذخیره می کند . میزان ذخیره مواد معدنی در گیاه بستگی به عوامل مختلفی دارد که یکی از آنها خاک منطقه ای است که گیاه در آن رشد کرده است .

هر چه خاک منطقه از عناصر معدنی غنی باشد میزان ذخیره سازی این عناصر در گیاه هم بیشتر می شود و همینطور اگر خاک منطقه فقیر باشد به همین میزان در گیاه نیز تاثیر گذار است .  به همین علت است که میزان عناصر معدنی موجود در یک نوع گیاه که  در مناطق مختلف رشد یافته ، متفاوت می باشد و شما در اندازه گیری این عناصر مقادیر مختلفی را به دست می آورید و این امر طبیعی می باشد .

اگر ماده غذایی منبع حیوانی داشته باشد این عناصر توسط حیوان در زمان حیات آن از محیط دریافت شده و در بافتها ذخیره می شود که این ذخیره سازی مواد معدنی در بافتهای مختلف نیز متفاوت است مثلاً مقدار کلسیم موجود در استخوان خیلی بیشتر از میزان آن در قسمتهای دیگر می باشد .

هر ماده غذایی دارای فاکتورهای مختلفی در درون خود می باشد که جدا سازی هر کدام از آنها روش خاص خود را به همراه دارد . مواد معدنی یکی از این فاکتورها می باشد که روش جدا سازی و اندازه گیری آن به صورت زیر می باشد.

اندازه گیری خاکستر عسل

مقدار 5 گرم عسل را با دقت 0.001 گرم در یک بوته پلاتینی یا چینی که قبلا به وزن ثابت رسیده است، وزن کنید. و دو قطره روغن زیتون خالص روی آن بریزید تا در موقع سوزاندن از کف کردن زیاد و پریدن به بیرون جلوگیری نماید. سپس به ملایمت حرارت دهید تا کف کردن آن تمام و کاملا سیاه شود. سپس در دمای 600 درجه سلسیوس در کوره آنقدر بسوزانید تا خاکستر سفید بدست آید و به وزن ثابت برسد. تفاوت وزن بوته خالی و بوته محتوی خاکستر را به وزن نمونه مورد آزمون تقسیم و در عدد 100 ضرب کنید تا درصد خاکستر (مواد معدنی) بدست آید.

خاکستر عسل

Felsner, M. L., Cano, C. B., Bruns, R. E., Watanabe, H. M., Almeida-Muradian, L. B. D., & Matos, J. D. R. (2004). Characterization of monofloral honeys by ash contents through a hierarchical design. Journal of Food Composition and Analysis, 17(6), 737-747

https://doi.org/10.1016/j.jfca.2003.11.001

Felsner, M. L., Cano, C. B., Matos, J. R., Almeida-Muradian, L. B. D., & Bruns, R. E. (2004). Optimization of thermogravimetric analysis of ash content in honey. Journal of the Brazilian Chemical Society, 15, 797-802
 
 
Adebiyi, F. M., Akpan, I., Obiajunwa, E. I., & Olaniyi, H. B. (2004). Chemical/physical characterization of Nigerian honey. Pakistan journal of Nutrition, 3(5), 278-281
 
 

دیدگاهتان را بنویسید