یکی کردن دو کلنی

یکی کردن کلنی ها

یکی کردن دو کلنی

بازبینی 24 اسفند 1401

برای ساختن یک کلنی سالم قوی از دو (یا چند) کلنی ضعیف یا یک کلنی ضعیف و یک کلنی قوی با توجه به نیاز زنبوردار یکی می شوند. یکی شدن فرمون های دو کندوی ضعیف منجر به ایجاد یک فرمون جدید، قوی و سالم در طول زمان خواهد شد.

دلایل یکی کردن کلنی شامل موارد زیر است:

کندوهای ضعیف تر: یکی کردن کندوهای ضعیف منجر به ایجاد یک کلنی قوی می شود.

کلنی بدون ملکه یا ملکه ضعیف: اگر کلنی ملکه نداشته باشد و امکان تولید ملکه هم نباشد (تخم بارور شده یا سلول ملکه در کلنی نباشد)، کلنی بدون ملکه باید با یک کلنی که ملکه خوب دارد یکی گردد.

 تخمگذاری زنبورکارگر: گاهی اوقات زنبورهای کارگر ممکن است تخم بگذارند اگر مدت زمان تخم بارور نشده یا نبود ملکه طولانی گردد. کارگران تخمگذار به محض شروع تخمگذاری جدا شوند و زنبورهای عسل باقیمانده با یک کلنی که ملکه خوب دارد یکی گردد.

 ناتوانی ملکه در گذاشتن تخم بارور شده: گاهی اوقات ملکه ممکن است تخم نگذارد یا فقط تخم بارور نشده بگذارد. تخم هایی که تبدیل به درون می شوند. می تواند در شرایط آب و هوایی نامساعد یا زمانی که کندو ملکه اضطراری دارد اتفاق بیافتد در چنین شرایطی، ملکه ناکارا را می توان حذف کرد و کندو را با یک کندوی که ملکه خوب دارد یکی کرد.

افزایش تولید عسل: دو یا چند کلنی را می توان در شروع فصل جریان عسل یکی کر. برای افزایش قدرت کلنی و به حداکثر رساندن تولید عسل صورت می گیرد.

روش تجمیع یا یکی کردن دو کلنی

کلنی هایتان را از نظر قدرت یکسان نگهدارید. این عمل به دو صورت انجام می گیرد. یکی اینکه قاب های بچه های کلنی قوی را که در خطر تجمع مهاجرتی هستند به کلنی ضعیف تر منتقل کنید. و یا کلنی های ضعیف و قوی تجمیع کنید. این دست کاری می تواند برای کلنی که در شرف مهاجرت توده است بسیار موثر واقع گردد. در هر دو مورد شما باید از سالم بودن هر دو کلنی از بیماری مطمئن باشید. در غیر این صورت شما به گسترش بیماری کمک کرده اید. و همچنین باید مطمئن باشید که کندوی ضعیف به علت بیماری ضعیف نیست. اگر چنین باشد شما وقت و زنبورهاتون را تلف کرده اید. این ایده کلا برای کاستن فشار ازدحام جمعیت است.

به هر حال زمانی می رسد که شما مجبور به تجمیع دو کلنی هستید. برای این کار دلایل مختلفی وجود دارد. برای مثال یک کلنی ممکنه ملکه اش را از دست بدهد. و شما ملکه جایگزین ندارید. برای استفاده از باقیمانده زنبورها شما باید آن ها را با کلنی سالم یکی کنید. و یا به دلیل جلوگیری ازتوده مهاجر که قبلا گفتیم. شما می توانید دو جزء را با هم یکی کنید یک کلنی بزرگ بهتر از دو کلنی ضعیف است.

اول از همه باید بدانید چرا کلنی ها ضعیف مانده اند. همچنین اگر یکی از کندوها ملکه خوب دارد و شما می خواهید آن را سلامت نگهدارید. مطمئن گردید که وقتی این کلنی را با ضعیف تر یکی می کنید. کندو ضعیف ملکه ای نداشته باشد. قانون مورفی می گوید آ« ها با هم می جنگند و بهتره را از دست می دهید.

مشکلی که همراه تجمیع دو کلنی است اینکه وقتی آن ها را کنار هم می گذارید. فورا با هم می جنگند. در این فرآیند تعداد زیادی از زنبورها از دست می روند. و ممکن است یکی یا هر دو ملکه تلف شوند. شما مجبورید زنبورها را متقاعد کنید که آن ها دشمن نیستندو آن ها را به طور مسالمت آمیز یکی کنید. می توانید این مهم را به دو طریق انجام دهید:

1- درب کندوی بزرگتر با ملکه راست و درست را باز کنید.

2- یک برگه کاغذ روزنامه را روی جعبه گذاشته و باز کنید. و با ابزار کار چند تا شکاف در کاغذ روزنامه ایجاد کنید. 

3- کندوی فاقد ملکه را برداشته روی جعبه روزنامه دار قرار دهید.

4- آن را دو روز به حال خود رها کنید. در بسیار از مواقع بطور مسالمت آمیز یکی می شوند.

راه دوم: برای اینکه زنبورها به هم عادت کنند این است که آن ها را گیج کنیم. این کار توسط تغییر بوی کندوها ممکن است. سریع ترین راه استفاده از اسپری خوشبو کننده اتاق غیر سمی است. به هر دو جعبه می زنیم. تا زمانی که اسپری بویش تحلیل برود زنبورها به همدیگر عادت می کنند. من از اسپری شربت قند و آرد هم استفاده کرده ام آن هم  اما نه مثل اسپری شیمیایی کار می کند.

Uniting colonies.pdf

Taha, E. K. A., & Al-Kahtani, S. (2013). Relationship between population size and productivity of honey bee colonies. Journal of Entomology, 10(3), 163-169

DOI : 10.3923/je.2013.163.169

دیدگاهتان را بنویسید