زنبور شب گرد

آیا زنبور شب گرد وجود دارد؟

بیشتر زنبورها در طول روز فعالیت دارند، اما برخی از گونه‌ها می‌توانند و ترجیح می‌دهند در زمانی که هوا تاریک یا در شرف تاریکی کامل  است به دنبال آذوقه بگردند. دلایل مختلفی وجود دارد که این زنبورهای شب کار را از همتایان خود متمایز می کند.

بیشتر گونه های زنبور عسل در طول روز پرواز می کنند. آنها به عنوان روز گرد شناخته می شوند و فعالیت جستجوی آذوقه خود را به روز محدود می کنند. چون هنگام تاریکی هوا مشکل دید دارند، می خواهند از برخورد با موانع دوری کنند.

اما گونه های نادری از زنبورها وجود دارند که می توانند در نور کم و تاریکی کامل پرواز کنند. این زنبورهای شب‌ گرد عمدتاً گونه‌های گرمسیری تکامل یافته‌اند، که در شب می ببینند و پرواز می کنند. گل های خاصی وجود دارند (مانند مه گل و گل محبوب شب) که در شب باز می شوند. این مزیتی برای پروازهای شبانه است چون مجبور نیستند برای گرده و شهد با حشرات روز گرد رقابت کنند.

زنبور شب گرد

تفاوت بین زنبور شب گرد، کرپوسکولار و روز گرد چیست؟

موجودات شب گرد واقعی در تمام شب ها و تاریک ترین ساعات بیرون از آشیانه می گردند. زنبور هندی نجار تنها زنبوری است که واقعاً  شب‌زیست است. این گونه زنبور شب گرد در تاریکی کامل غذا می جوید، در حالی که سایر زنبورهای شب‌زی و کرپوسکولار برای حرکت به نور ماه نیاز دارند.

واژه کرپوسکولار موجوداتی را توصیف می کند که در هنگام گرگ و میش یا هر زمان که نور کمی وجود دارد، مانند هنگام سحر، فعال هستند. آنها قادر به جستجوی آذوقه یا شکار در تاریکی نیستند، اما از نور ماه برای بیرون رفتن استفاده می کنند.

بسیاری از گونه های زنبور شب گرد در مناطق گرمسیری یا گرمتر جهان وجود دارد. این گروه شامل 250 گونه است که شب زنده داری می کنند، اما به معنی واقعی کلمه شب زنده نیستند. موجوداتی را که در روز فعال هستند روز گرد می نامند. نیاز آنها به نور دلیلی است که شب ها پنهان می شوند و می خوابند. 99 درصد گونه های زنبور عسل روز گردند.

زنبور شب گرد

دیدگاهتان را بنویسید