صادرات عسل

صادرات عسل

صادرات عسل

صادرات کالا باعث می‌شود شرکتهای تولیدی داخلی کیفیت محصولات خود را متناسب با استانداردهای جهانی افزایش دهند.در دنیای کسب و کار ایران بسیاری از تولیدکنندگان هستند که یا دست به صادرات نمی‌زنند یا میزان صادراتشان متناسب با توان و ظرفیت تولیدیشان نیست. ناآگاهی، خودکم‌بینی، کوتاه‌بینی، ترس یا احتیاطهای بی‌مورد می‌تواند از دلایل اصلی بی‌رغبتی کسب و کارها برای صادرات کالا و محصولاتشان باشد.

گفته می‌شود صادرات پیش از آن که بخواهد به سود صادرکننده باشد بیشتر برای کشور مزیت دارد. اقتصاددانان افزایش صادرات را موجب فرصتهای جدید شغلی، رونق رشد اقتصادی، ایجاد درآمد مالیاتی و بهبود تراز پرداخت می‌دانند. می‌توان از افزایش نقدینگی به عنوان مهمترین فایده صادرات برای شخص صادرکننده نام برد.

همچنین می‌تواند به افزایش درآمد حاصل از فروش کمک کرده، در بازارهای فروش شرکت تولیدی تنوع ایجاد کرده، آسیبهای ناشی از کاهش تقاضا در بازار داخلی را کاهش داده، چرخه عمر محصولات را طولانی کرده، ظرفیتهای خالی تولید را به کار گرفته، هزینه‌های تولید را کاهش داده و نهایت قیمتها را پایین می‌آورد.

همچنین می‌تواند دایره ارتباطات را گسترده‌تر کرده، بازار رقابتی ایجاد کرده و درک پایدارتر و بهتری از بازارهای جهانی و فرهنگهای آنها ایجاد کند. هنگامی که شرکتی پا را از محدوده جغرافیای خود فراتر می‌گذارد دستاوردهای بیشتری برای خود به همراه خواهد داشت. آن می‌تواند برای یک شرکت تولیدی صادرکننده کسب منابع بیشتر و متنوعتر خدمات و تولیدات را به همراه داشته باشد حتی ممکن از آن خدمات در سایر بازارها ارزانتر و آسانتر از بازارهای داخلی بدست آید.

در بازار امروز همه شرکتها و مشتریان حتی با دارا بودن موقعیتی پایدار در بازار داخلی باز هم در حال جهانی شدن هستند. اگر شرکت تولیدی بخواهد خود را به همان بازاری که دارد محدود کند این اجازه و آزادی عمل را به مشتریانش داده است تا به سایر رقیبان او روی آورند. در عمل این شرکت با دوری از خطرهای صادرات بقای خود را در بازار داخلی به خطر انداخته است.

از آنجا که واحدهای تولیدی برای تولید کالای استاندارد نیازمند کارمندانی باتجربه و همراه با دانش است افزایش مهارت کارکنان واحد تولید از دیگر مزایای صادرات توسط واحدهای تولیدی است. افزایش سهم بازار و جلوگیری از کاهش فروش محصول در صورت فعالیت رقبا در داخل از دیگر مزایای آن برای شرکتهاست. رکود در بازار داخلی، بازار مناسبی برای شرکت در خارج کشور می‌سازد.از این رو معمولا توصیه می‌شود واحدهای تولیدی قسمتی از تولیدات خود را صادر کنند.

صادرات
صادرات عسل
صادرات

دیدگاهتان را بنویسید