عسل خامه ای چیست؟

عسل خامه ای یا کرم

عسل خامه ای به عسلی گفته می شود که با کنترل بلوری شدن ریز فرآوری شده است. همچنین به عنوان عسل کرم هم شناخته می شود، دارای قوام نرم، قابل پخش و رنگ روشن تر از عسل مایع داشته ولی منشاء اش از همان نوع گل گیاهی است. روشی برای تولید عسل خامه ای برای اولین بار در سال 1935 ابداع شد و از آن زمان روش های دیگری نیز ابداع شده اند.

عسل خامه ای

توصیف عسل کرم

این عسل حاوی تعداد زیادی کریستال ریز است که از تشکیل کریستال‌های بزرگ‌تر که هنگام شکرک زدن طبیعی ایجاد می شود با فرآوری جلوگیری می‌کند. این فرآوری عسلی نرم قابل پخش کردن را تولید می کند. از آنجایی که گلوکز در عسل متبلور می‌شود، و همچنین کریستال‌های گلوکز به طور طبیعی سفید می باشند، عسل کرم همیشه روشن‌تر از عسل مایع از همان نوع گل خواهد بود.

عسل خامه ای

روش تولید عسل کرم

به طور کلی فرآوری عسل به یک محصول نیمه جامد که با قرار دادن کریستال های ریز در عسل مایع به مقدار تقریبا 10 درصد وزنی و نگهداری به مدت یک هفته در دمای 14 سانتیگراد تولید می گردد. و محصول تحت عنوان عسل کرم به بازار عرضه می گردد.

اولین روش برای تولید عسل خامه ای توسط التون جی دایس در سال 1935 ابداع شد.

روش دوم اجازه می دهد تا عسل خامه ای بدون حرارت دادن درست شود. تفاوت آن با روش دایس در این است که از فرآیند پاستوریزاسیون در هیچ نقطه ای از این روش استفاده نمی شود. درعوض، کریستال های دانه میکروسکوپی به عسل خام تازه یا مایع با نسبت 1:10 یا بیشتر اضافه می گردد.  تا هسته های تشکیل دانه های بلوری ریز گردند.

از دسته های برای هم زدن متناوب مخلوط عسل در حالی که بین 55 تا 70 درجه فارنهایت (13 تا 21 درجه سانتیگراد) نگهداری می شود استفاده می گردد. با این کار عسل خامه ای یک دست پس از حدود 80 ساعت به دست می آید. عسل حاصل از این فرآیند اگر در دمای تقریباً 18 درجه سانتیگراد (65 درجه فارنهایت) نگهداری شود، به مدت نامحدودی در حالت خامه‌ای خود باقی می‌ماند.

دیدگاهتان را بنویسید